DUYURULAR


ACIMIZ TARİFSİZ, KAYBIMIZ BÜYÜK SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN.
17.Nis.2024

Sağlıkta tırmanan şiddet bizim için bir kardeş abi baba oğul meslektaşımızı aramızdan aldı. 
Boğazımızda kelimeler düğümlenmesine ve konuşmamıza engel olmasına karşın bugün her zamankinden daha gür ve daha yüksek bir tonlamayla konuşacağız konuşmak zorundayız.
Tarih 6 temmuz 2022 yi gösterirken  Konya’da tüm ülkemize büyük bir kıvanç kaynağı olarak bahsedilen şehir hastanesinde dünkü tecrübeye ulaşması için minimum 22 yıl öğretim hayatı ve bunun üstüne bir o kadar da eğitim sürecini ekleyen çok kıymetli bir meslektaşımızı kaybettik. Üzüntümüzü kelimelere dökmek imkansız. 
Hem camiamızın hem ülkemizin gündemine nisan 2012 de Gaziantep’te Ersin Arslan’ın vahşice öldürülmesi ile giren sağlıkta şiddet sorununa tam 10 yıldır kulak tıkanmış ve suni göz boyayıcı tedbirler önümüze konulmuştur. 
Bugün bu kahredici kayıp sonrası olayı nasıl ele alsak bilemiyoruz.
•    Bir can kaybediliyor hukuk devleti çiğneniyor cinayet işleniyor ve cinayet sıradanlaştırılıyor bunu mu?
•    Sağlıkta şiddeti körükleyip göstermelik önlemleri ‘’önlem aldık’’ diye sunulmasını mı?
•    Milli servet olan yetişmiş insan gücünü ve aklını çok kolay harcanabilir bir değer olduğunun kanıksanmasına sebep olunduğunu mu?
•    Her türlü iş koluna insan seçilirken liyakatin unutulup popülist yaklaşılmasını mı?
•    Hekimlerin itibarsızlaştırılmasına bizzat yetkililerin katkı sunduğunu mu?
•    Hukukun işlemesi için sosyal medyadan medet umar hale gelindiğini mi?
•    Cinayetin şiddetin mazur sebebinin olmadığını ama toplumca artık mazur görülen nedenler üretildiğini mi?
•    Herkesin kendi adaletini sağlamaya çalışmaya başladığı hastalıklı bir düşüncesinin yayılmasını mı?
Yıllardır sağlık sisteminin içinde ortaya çıkan ve her sorunda tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu, adaletsizce hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmıştır.
Sağlık sisteminin ayakta duruyor olması hekim ve sağlık çalışanlarının özverisiyle mümkün olmuş ancak buna karşın yaşanan sorunlarda hedef olmasına da sebep olmuştur.
Bizlerin sahadaki tecrübe dolu fikirlerinin alınmadan planlandığı sağlık politikaları bizlere, maalesef şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmüştür. 
Ülkede artan şiddet sarmalı sağlık alanında da hız kesmeden tırmanmakta adeta şiddet iklimi oluşturmaktadır. Bu şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, artık can güvenliğimizi de tehdit ederek can almaya başlamıştır. 
Her geçen gün, dün olduğu gibi bir meslektaşımız, bizlerden, çocuklarından, annesinden, babasından, fedakarca hizmet ettiği milletimizden, katillerce koparılmış, bembeyaz önlüğü kana bulanarak kara toprağa emanet edilmiştir. 
Biz, bu ülkenin yetiştirdiği fedakar, vicdanlı, korkusuz hekimleri ve sağlık çalışanlarıyız. 
Canımızı da, hekimliğimizi de bu ülkeye ve milletimize adamışız. Ancak unutulmasın ki biz tanrı değiliz. Sadece bilimi geliştirerek öğrenerek milletimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Hayat bahşetmek yine Allah’ın takdirindedir. 
Vefa çok önemli bir kavram. Her alanda ve meslek grubunda. Verilen bunca hizmete özveriye karşın vefa bir toplumda unutuluyorsa toplumsal çöküş başlamış demektir. 
Dün kaybettiğimiz meslektaşımızın ardından sosyal medyada yapılan birçok yorumda toplumsal çöküşümüze işaret edecek pek çok yorum okuduk. Buna tüm toplum engel olmak için seferber olmalıyız. Çirkin zihinler hastalıklı duygu duruma sahip kişiler kadar vicdanlı merhametli saygılı bireyler de cesur olmalı bu ülkede. Ancak o zaman habis zihniyet büyümekten çekinecektir. 
Her birimizin şikayetçi olduğu konu hakkında kendi adaletini yerine getirmeye kalkması ve bunun meşru görülmesi demokratik hukuk devletlerinde kabul edilemez bir tutumdur. Buna müsaade edilmemelidir. Hukukun işlemesi için sosyal medyaya ihtiyacımız olmamalıdır. Gelişmişlik düzeyi bunu gerektirir. 
Sunduğumuz her talep ve çözüm önerisi kendimiz için değil, ülkemiz ve insanımızın daha sağlıklı yarınlara ulaşabilmesi için istediğimizi kimse aklından çıkarmamalıdır.
Yarından tezi yok;
6136 sayılı ateşli silahlar, bıçak bulundurulması hakkındaki yasada acilen değişiklik yapılmalı, cezalar ve uygulamalar suçu işlemeye meyilli olana korku vermeli caydırmalı, toplumun diğer bireylerine de güven vermelidir. 
Ülkede artan bir sivil silahlanma sorunu mevcuttur acile çözüm bulunmalıdır.
Hastanelere girişler artık yol geçen hanı olmamalıdır. Adliye binasına girişten farklı olmamalıdır. AVM’lerin bile hepsinde bulunan bir X ray cihazı, bizlerin Güvenliği için hastanelerimizden ve diğer sağlık hizmeti sunan sağlık merkezlerinden esirgenmemelidir.
Hekime ve sağlık personeline her türlü saldırı failine, çok ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar ile mukabele edilmelidir. Çünkü şiddet taciz sözlü saldırı nedeniyle görevinden alıkonulan her hekim ve sağlık çalışanı diğer vatandaşımızın hizmet almasını aksatmakta inkıtaya uğratmakta olduğundan şiddet taciz ve sözlü saldırıda bulunan kişi gasp suçunu da işlemiş kabul edilmelidir. 
Hekimlerin ve sağlık çalışanlarımızın yıkılan güvenine, gelecek endişesine tahammülümüz kalmamıştır. 
Şiddet önlenebilir toplumsal bir sorundur ve bu sorun çözüme, önce niyet ederek ve toplumun tüm katmanlarıyla bir araya gelerek, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ile el birliğiyle kavuşturulmalıdır. 
Aidiyet duyduğumuz Sağlık Bakanlığının ısrarlı ve ne olursa olsun özünün hekim olduğunu unutmaması gereken kararlılığında ve önderliğinde bu sorun hemen çözülebilir.
Her şiddetten sonra bir kaç duygusal cümle sarfederek, olayı geçmiş takvim yaprakları arasında unutmak çözüm olamaz, buna izin verilmemelidir.
Biz o takvim yapraklarını hiç unutmadık, unutmayacağız !
Bizler bu konuda, her insan gibi hakkımız olan kutsal yaşam hakkımızı korunması için, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ülkemize gelmesi için kararlılıkla istemeye ve çalışmaya devam edeceğiz.
Bu gün ve yarın ülke genelinde yastayız, üzgünüz !    
Bundan önce tüm kaybettiklerimiz hekim kardeşlerimiz ve sağlık personelleri de dahil olmak üzere, 
Kaybettiğimiz hekim kardeşimizin ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. 
Sakarya Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Dr Fırat Karadeniz