DUYURULAR


SAKARYA TABİPLER ODASI BAŞKANI DR. FIRAT KARADENİZ 14 MART TIP BAYRAMI BASIN AÇIKLAMASI
14.Mar.2023

14 MART 2023 SAKARYA TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMASI

Konuşmama başlamadan önce 6 şubat tarihli 9 saat arayla meydana gelen K.Maraş merkezli 2 büyük depremde hayatını kaybeden başta hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtanrahmet geride bıraktıklarına ve milletimize sabır ve metanet, yaralılarımıza hem bedenen hem de ruhen acil şifalar diliyorum.

14 Mart ülkemizde Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Tıp öğrencilerinin bayrak ismi tıbbiyeli hikmet boranınemperyalizme karşı ateşini yaktığı direnişinin sembolü olan bugünü Tıp Bayramı olarak kutlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu misyonun temsilcileri olmak, zorluklara karşı durmada bize güç ve umut veriyor. Bu vesile ile Tıp Bayramızı yürekten kutluyorum.

Anadolu topraklarının tarihimizde yaşadığı en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerdebarınma sorunu yaşayan, su sorunu yaşayan gıda sorunu yaşayan depremzede vatandaşlarımızın sorunları varken sağlık alanında yaşadığımız sorunlara değinmek her ne kadar zor ise de deprem felaketine de ilişkin sağlık hizmetlerinin ve çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını da dile getirmek boynumuzun borcudur.

Halen deprem bölgelerinde vatandaşlarımızın da meslektaşlarımızın da barınma sorunları hijyen sorunları mevcuttur. Devletimizin ilgili organları da gönüllü kuruluşlarda ihtiyaçları giderebilmek adına çalışmalarına devam etseler de yine de aksaklıklar yaşanmaktadır. Felaketin büyüklüğü aksaklıkların halen devam etmesi ve sürdürülebilir çözümlerindepremin üzerinden 1 aydan fazla geçmesine karşın ortaya konamamasından da açıkça görülmektedir.

Vatandaşlarımızın her birinin barınma, gıdaya ve temiz suya ulaşım, kişisel hijyen ihtiyaçlarının sürdürülebilir olarakkarşılanması en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır. 

Sağlık hizmeti sunumu beklenen, depremzede hekim ve diğer sağlık çalışanlarının barınma, güvenlik, gelecek ve aile bireyleri hakkındaki endişeleri en kısa zamanda amasız fakatsız herhangi bir şarta bağlanmadan çözüme ulaştırılmalıdır. Deprem bölgesinde yaşayan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının maddi ve manevi kayıpları varsa tespit edilip destek olunmalı, kaybettikleri sevdikleri için yasta olanlara gerekli izinler verilmeli, aileleri ve çocuklarının emniyetleri ve yaşam standartları için kaygıları giderilmeli, gelecek ve maişet endişesi yaşamaması sağlanmalıdır

Uzunca bir süre depremzede hekim ve sağlık çalışanlarının yerine her bölgeden önce gönüllü sonrasında ise dönüşümlü olarak hekim ve sağlık çalışanı idame edilmelancak idame edilecek çalışanların lojistiği ve görev tanımları üretecekleri hizmet sınırları çok net bir şekilde çizilmiş olmalıdır ki maksimum verim alınsın. 

Mevcut durumda şu tespiti üzülerek yapmak zorundayız. Felaket sonrası felaketzedelere yardım etmesi gereken hizmet vermesi gereken kamu binaları yerle bir olmuştur. Hastanelerimiz birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile sağlığı merkezlerimiz valiliklerimiz itfaiye binalarımız zarar görmüştür. Kritik personelimiz yaşadıkları binaların felakete uygun olmaması sebebiyle hayatlarını kaybetmişlerdir. Böngörülemez miydi? Hastanelerimiz birinci basamak sağlık hizmeti sunucularımız neden depreme dayanaklı olarak inşa edilmemiş ve hasar raporlu olanlar neden yıkılıp yerine yenisi inşa edilmemiştirNeden hasarlı olduğu ve çalışılamaz raporu olan hastanelerde meslektaşlarımız çalışmak zorunda bırakılmış ve vatandaşlarımız hizmet almak zorunda bırakılmıştır? Bsorular cevabını bulmalı gereği yapılmalı ve geleceğe dersler çıkarılarak yürünmelidir. 

Bfelaket bizlere bir kez daha şunu hatırlatmıştır. Felaketlere hazırlıklarımız eksiktir. Bundan sonra yaşanması en muhtemel büyük felaket olarak öngörülen büyük marmara depremi için risk altındaki illere derhal ikame iller belirlenmeli ikame hekim ve diğer sağlık çalışanları planlaması yapılmalı olası senaryolar bilim adamlarınca ortaya konularak hazırlıklar yapılmalıdır

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.Bildiğiniz gibi sağlık en temel olarak, gelir, barınma ve çalışma ile yakından ilişkilidir. Çünkü yeterli bir gelire sahip olamayan, sağlıklı bir konutta barınamayan ve insani çalışma olanaklarına kavuşamayan bir kişinin sağlıklı olması mümkün değildir. Yaşadığımız yük deprem felaketinde hem çok sayıda meslektaşımızı ve vatandaşımızı kaybettiğimiz bugünlerde; fiilen kamuda çalışan hekimlerin iş yükü ve gelir adaletsizliğini, birinci basamakta çalışan hekimlerin mevzuat ile sürekli emeklerinin karşılıksız bırakılarak her geçen gün geriye gitmesini, iş yeri hekimliği kolunda hizmet veren meslektaşlarımızın ucuzu iş gücü olarak ve birçok hukuki sorunla savunmasız bırakılmasını, özel sektörde muayenehanecilik yapan hekimlerin ulusal ya da uluslararası sermayeye ucuz işgücü olarak mecbur bırakılmasını muayenehanesinde özgür olarak hastalarına hizmet vermesinin önüne engel konulmasını, özel hastanelerde çalışan hekimlerin  güvencesiz ve emeğin karşılığını alamadan çalışmak zorunda bırakılmasını,deprem nedeniyle birçok sağlık kurumunda uykuya geçen artan sağlıkta şiddet olgusunu, tıp eğitiminde yaşadığımız kalite erozyonunu, yetiştirdiğimiz genç hekimlerin ve dahi tecrübeli hekimlerimizin yurtdışına gidişinin hızlanarak devam etmesini, ülkeye kabul edilen yabancı hekimlerin standardizasyonundaki olumsuzlukları acımız büyükken konuşmaktan hicab duyuyorumBugünler geçecek ve acımız katlanılabilir hale gelecek işte o günlerde bu konulara yeniden değineceğizÇünkü hiçbir sorunumuz çözülmüş değil aksine sorunlar üzerine sorun eklenerek süreç götürülmektedir. Her platformda uygun lisan ile gündeme getirmeye ve gündemde tutmaya çözümönerilerimizi sunmaya çözüm istemeye devam edeceğiz. 

Yaşanan bu felaket dolayısıyla devletimize milletimize geçmiş olsun dileklerimi tekrar sunuyor bir daha böyle büyük bir felaket yaşanmamasını diliyorum.